top of page

UTVALGENE

Styreleder

Styrelederen er den øverste lederen i ØSF. Lederen har ett overordnet ansvar overfor styrets medlemmer (økonomistudentene). Dette innebærer først og fremst oppfølging av styret, dvs. sjekke at det som skal bli gjort blir gjort innenfor tidsrammen og med hensyn til forutsetningene som måtte påvirke. Som leder skal man aktivisere og motivere medlemmene i styret, samt fremme godt arbeid internt og eksternt!

 

Styrelederen har også administrative gjøremål som inkluderer for eksempel aktivitetsplan for fremtidige arrangement. Det er også administrativ jobb bak det meste som styret gjør, noe som kan være tidkrevende. Det som anses som svært viktig er at lederen skal kontinuerlig avholde styremøter (hver måned) med aktuelle saker. Andre møter som lederen er forventet å stille på er møter med HHUiS, hovedsamarbeidspartner, andre aktører i næringslivet og der det anses nødvendig. De viktigste arrangementene som lederen skal planlegge er fadderuken, julebord, Husfesten og bachelorfest for avgangsstudentene. Til slutt skal styrelederen avholde generalforsamling sammen med nestleder.

Nestleder

Nestlederen er styrelederens høyrehånd. Som nestleder vil du arbeide tett med lederen på flere oppgaver. Egne hovedansvarsoppgaver vil være å ha kontinuerlig og tett oppfølging av økonomiansvarlig. Sammen med lederen vil nestlederen ha kontroll over arrangement som fadderuken, julebord, Husfesten og bachelorfest for avgangsstudenter. Som nestleder skal du også være ansvarlig for utleie av Soundboks, bestilling av utstyr som styregensere, kontorrekvisita, stand materiale o.l. i samarbeid med og økonomiansvarlig. Nestleder avholder generalforsamling sammen med lederen.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er ansvarlig for økonomien til ØSF. Som organisasjoner er ØSF registrert i brønnøysundregisteret og økonomiansvarlig må derfor kontinuerlig holde styr på innbetalinger og utbetalinger. Dette inkluderer å sette opp budsjett for kommende år og utarbeide årsregnskapet, som begge skal presenteres på generalforsamlingen når det velges nytt styre. Økonomiansvarlig er også eneste som har tilgang til bankkonto, samt alt som inngår under faktura, bilag, refusjon/utlegg m.m.

 

Som økonomiansvarlig skal du også bistå under føring av budsjett og regnskap for de ulike arrangementene som arrangeres, samt utforming av søknader om økonomisk støtte til HHUiS, Stor og andre organisasjoner.

Næringslivsansvarlig

I ØSF-styret har vi to næringslivsansvarlige, de er hovedansvarlige for hovedsponsor og andre samarbeidspartnere. De skal også ha åpen dialog med aktører i næringslivet på vegne av ØSF og studentene. Sammen med hovedsponsor og andre kontakter i næringslivet skal de opprette faglige arrangement og kurs som er av interesse for våre studenter.

Arrangementansvarlig

I ØSF har vi to arrangementansvarlig som jobber sammen for å skape de beste sosiale arrangementene for våre studenter. Arrangementansvarlig skal jobbe opp mot å øke trivsel og samhold gjennom å arrangere sosiale arrangement for økonomistudentene, samt på tvers av linjeforeninger på UiS.

 

Arrangementansvarlig i ØSF er også utelivsansvarlige gjennom ett samarbeid med Rekom-gruppen. Dette inkludere også et godt samarbeid med aktørene i utelivet i Stavanger. Våre større sosiale arrangement hvert år er Nyttårsball og skitur til Hovden.

Ved siden av utelivet arrangeres det også alkoholfrie arrangement som padel-turneringer, fotballkomper og treninger med Bøk United i Studentligaen m.m.

Messeansvarlig

Messeansvarlig har som hovedansvar å planlegge og arrangere Business Week på høstsemesteret og Næringslivsmessen på vårsemesteret. Messene arrangeres i samarbeid med linjeforeninger på HHUiS. Som arrangør av messene er det nødvendig med gode planleggingsevner og «stå-på» evne da det kan være travelt i perioder. Messene inkluderer alt fra stand, bedriftspresentasjoner, bedriftsbesøk, kveldsarrangement o.l.

 

ØSF har en messeansvarlig som jobber i team på tvers av de andre linjeforeningene, med aktører i næringslivet og med bistand fra resterende medlemmer i ØSF. Messeansvarlig må ha åpen kontakt med næringslivet og være lett tilgjengelig for gode kommunikasjonskanaler.

 

Fagansvarlig

Fagansvarlig i ØSF er bindeleddet mellom ØSF, studentene og Handelshøgskolen UiS. Fagansvarlig skal jobbe mot å gi studentene best mulig læringsmiljø og studenttilværelse på campus.

 

Fagansvarlig har hovedsakelig ansvar for forelesninger og det som skjer aktivt på UiS i forbindelse med det faglige. Selv om hvert emne har egne studentrepresentanter har ØSF sin egen fagansvarlig for å øke læringsutbytte til studentene og for å forsøke å påvirke HHUiS til å forme de beste forelesningene, seminarene, gruppetimene o.l. for studentene.

 

Fra og med våren 2023 har ØSF-styret jobbet mot ett nytt konsept «manuduksjoner». Dette er en form for gjesteforelesninger hvor fagansvarlig arrangerer, sammen med aktører i næringslivet, privat veiledning av pensum for våre studenter. Manuduksjonene kan være en oppsummering av pensum, veiledning gjennom relevante caser, gjennomgang av eksamensoppgaver, m.m. alt avhengig av hvilket emne det avholdes manuduksjon i.

Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for alt som er PR-relatert i ØSF. Dette inkluderer nettside, Instagram, Facebook, LinkedIn og annen SoMe. Som kommunikasjonsansvarlig skal du promotere ØSF sine arrangementer på ulike plattformer, fremme eller dele bedrifter sine arrangementer, jobbstillinger og andre relevante annonser med våre studenter.

 

Det er også kommunikasjonsansvarlig som er ansvarlig for å ta ØSF-styret sine profil- og gruppebilder som skal legges ut. Som kommunikasjonsansvarlig forventes det at du stiller på arrangementer, holder deg oppdatert med våre kontakter i næringslivet, dokumenterer ØSF arbeid og ellers fremmer ØSF fra sin beste side!

Styremedlem og Vara

I ØSF er det to styremedlemmer og en vara, deres hovedoppgave er å aktivt arbeide som støtte- og hjelpefunksjon for de andre medlemmene. Det forventes at de skal kontinuerlig stille opp og hjelpe der det er nødvendig. Dette inkluderer å stille på stand, oppmøte på ØSF sine arrangement og ellers gi en hjelpende hånd der det trengs. Det er også styremedlemmene som protokollfører styremøtene til ØSF, dvs. skriver referat etter mal som legges frem av leder.

 

Som styremedlem og vara skal de planlegge og arrangere ØSF-styret sin blåtur. Denne turen arrangeres hvert år for styret og observatørene. Fra og med høsten 2022 skal også teambuilding tur sammen med Jufo (Juristforeningen i Stavanger) arrangeres av styremedlem og vara i samarbeid med Jufo sine kandidater.

bottom of page