top of page

BLI MED I STYRET

Hver høst utlyser ØSF observatør-stillinger, dvs. vi søker studenter som ønsker å bli medlem av styret. Vi har lavterskel søknadsprosess og intervjurunder for å bli kjent med deg og hva du ønsker å bidra med til ØSF. Som observatør skygger du ett verv i perioden frem til generalforsamlingen. Her får du prøve deg på ulike oppgaver og lære deg stillingen du ønsker.

 

Hver vår har vi generalforsamling. Her kan du stille som kandidat til det vervet du måtte ønske. Du må ikke ha vert observatør, men det er stor fordel for oss og ikke minst deg. Krav for å stille til valg på generalforsamling er at du er økonomistudent ved HHUiS.

bottom of page